Recycling van banden

EEN TWEEDE LEVEN VOOR VERSLETEN BANDEN
0
Tonnen banden krijgen een tweede leven

Bestrijding van vervuiling

Banden zijn gevaarlijk afval. In plaats van deze gevaarlijke afvalstoffen te laten ophopen en het milieu te vervuilen, recyclen wij ze tot pellets.

Geen middelen verspillen

Niets verlaat de band in de wind. We winnen rubberpellets in verschillende fracties, evenals rubberpoeder en metaal.

Tweede leven

We gebruiken de rubberpellets om Cover Power rubbertegels te produceren en geven het metaal door aan andere fabrikanten.

Recyclingscyclus

Metaalseparatie

De banden worden gescheiden van de metalen draden en versnipperd. De magneet filtert het resterende metaal eruit.

Breuken opdelen

De korrels worden met behulp van speciale technologie nauwkeurig gescheiden in verschillende fracties, van grof tot poeder.

Tweede leven

Het granulaat wordt gebruikt voor de productie van verschillende producten: rubberen tegels, asfaltbodems, slaappolies, stoepranden enzovoort.

R-Technologie

Unieke technologie

R-Technology is het enige bedrijf in Letland dat het hele recyclingproces voor zijn rekening neemt, van band tot eindproduct.

Voor een schonere Oostzee

Het is onze missie om te zorgen voor een groene Baltische staten door elke maand meer dan 300 ton banden te redden die niet in de natuur en waterwegen terechtkomen.


Neem contact met ons op voor een offerte voor rubberpellets